đá hổ phách

Nguồn gốc, giá trị và cách sử dụng Hổ Phách – Amber

amber-300x225

Hổ phách đã giúp các nhà cổ sinh tái tạo cuộc sống trên địa cầu trong các giai đoạn nguyên thủy. Hổ phách được thành tạo từ nhựa cây cách nay hàng triệu năm, chúng hay bao lấy

Hổ Phách (Amber) và đặc tính chữa bệnh (theo dân gian)

da-ho-phach-300x205

Là một trong những loại tinh thể quý nhất, hổ phách đã được dùng trong hàng nghìn năm để chữa bệnh với phương thức cổ xưa và có tác dụng như penicilin ngày nay. Kinh Cựu ước chỉ