hổ phách ấn độ

Ấn Độ phát hiện tấm hổ có phách niên đại 50 triệu năm.

Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện hổ phách thời viễn cổ tại lớp trầm tích thuộc khu vực Tây Bắc Ấn Độ. Một mẫu phẩm côn trùng trên tấm hổ phách. Trên tấm hổ phách, các