hóa thạch tắc kè trong hổ phách

Phát hiện hóa thạch tắc kè trong hổ phách lâu đời nhất tại London.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học bang Oregon và Bảo tàng lịch sử tự nhiên tại London mới đây đã công bố khám phá về hóa thạch cổ nhất của một con tắc kè, một số bộ