mối hở bụng trong hổ phách

Tìm thấy mối cổ hở bụng 100 triệu năm tuổi trong hổ phách

Một trăm triệu năm trước, một con mối bị thương và hở phần bụng của nó ra. Nhựa thông dần dần bao bọc cơ thể và toàn bộ ruột con mối. Ở vùng thuộc thung lũng Hukawng của