nguồn gốc hổ phách

Nguồn gốc, giá trị và cách sử dụng Hổ Phách – Amber

amber-300x225

Hổ phách đã giúp các nhà cổ sinh tái tạo cuộc sống trên địa cầu trong các giai đoạn nguyên thủy. Hổ phách được thành tạo từ nhựa cây cách nay hàng triệu năm, chúng hay bao lấy